ארכיון תגיות: ליאור זיוי

Dec 04

Using SWIG

Using SWIG     SWIG – Simplified Wrapper and Interface Generator:   When writing native code in our Android project, we need to set up the “glue” code between java and C++, this “glue” code is the JNI code. I wrote This JNI Article about JNI in Android, the problem with writing JNI code is …

המשיכו בקריאה »

Dec 04

Disabling Gradle auto build in Android Studio and set to use Make Files

Disabling Gradle auto build in Android Studio and set to use Make Files     Theoretical background:     To build using a custom Android MakeFile: If you would like to use a custom android MakeFile instead of using the default compilation of Gradle, we will have to:   1. Create a custom Android.mk file …

המשיכו בקריאה »

Dec 04

Creating the android and application make files

Creating the android and application make files     Theoretical background:     Application.mk: The Application.mk is a Make File that defines general variables about how to compile your applications. For example: Which ABIs the application will build for, which toolchain and which compiler to use, what is the min android version to build to …

המשיכו בקריאה »

Dec 04

Building the Android project using Gradle

Building the Android project using Gradle         To build using Gradle: If you want to use the android NDK to build C++ code, all you have to do is: 1. In the build.gradle file add under android->defaultConfig the following element:   ndk {     moduleName "<your_module_name>"     //You can declare here other …

המשיכו בקריאה »

Dec 04

Building the Android project using Gradle or MakeFiles

Building the Android project using Gradle or MakeFiles     Theoretical Background:   The android build system uses Gradle, and it consists of an android plugin for Gradle. When we create a project a build.gradle (Module: app) file is created (under the folder app) and auto generated with the plugin: apply plugin: ‘com.android.application’ This plugin …

המשיכו בקריאה »

Sep 27

Setting Up The Test Windows Project

Setting Up The Test Windows Project   Example diagram:     Theoretical Background: In the previous articles we learned about gmock and gtest frameworks and set up the windows gmock and gtest projects. In this article we will set up the Windows test project, This project will take dependency on:   The gmock project (which …

המשיכו בקריאה »

Aug 29

Gtest – Google Test – Cross platform test framework

:Setting up the gtest Windows project     Theoretical Background:   Gtest is a cross platform framework for writing tests in c++ It supports Android, Windows, Mac, IOS and more.   gtest main page: https://code.google.com/p/googletest/   Google Test Runner: https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/9dd47c21-97a6-4369-b326-c562678066f0 Is a Visual Studio extension that allows to run gtest from the VS built in …

המשיכו בקריאה »

Aug 29

Setting up the gtest Windows project

:Setting up the gtest Windows project   Example diagram:     Theoretical Background:     In this article we will set up a windows project for gtest. This project will be a static library that compiles the gtest code. After creating this project we will be able to create our own test project that will …

המשיכו בקריאה »

Mar 23

תנועה במסד הנתונים – DB Transaction

תנועות במסד הנתונים (DB Transaction)     רקע תאורטי:   נשתמש בטרנזקציה (תנועה בעברית) כאשר אנחנו רוצים לבצע מספר פעולות מול מסד הנתונים כפעולה אטומית אחת. לדוגמה, כאשר נרצה לבצע כמה פעולות מול מסד הנתונים ושאם אחת הפעולות תכשל אז ששום פעולה לא תבוצה. באנדרואיד מסד הנתונים הוא SQLite, כאשר הגרסה של ה SQLite תלויה …

המשיכו בקריאה »

Mar 15

שמירה וטעינה ממערכת הקבצים

שמירה וטעינה ממערכת הקבצים רקע תאורטי:   במכשיר האנדרואיד יש 2 סוגים של זכרון קבצים: יש את ה internal – שהוא כרטיס זכרון שנמצא במכשיר עצמו שאי אפשר להוציא אותו. ויש את ה external – שהוא ה SD-Card. שאותו אפשר להוציא. בנוסף ישנם מכשירים, כמו ה Galaxy S2 וה Galaxy S3 שבהם יש שני internal …

המשיכו בקריאה »

מאמרים ישנים יותר «