ארכיון קטגוריות: מאמרי תכנות לאנדרואיד

כאן תוכלו למצוא את כל המאמרים לתכנות לאנדרואיד

Aug 23

Setting up the Windows Console project

:Basic file structure for XPat project   Example diagram:       Theoretical Background:     In this article we will create a Windows Console App that takes a project dependency on our CrossPlatformProjectExampleCore static library project. This console app that we will be creating will be used just as a playground to use our …

המשיכו בקריאה »

Aug 22

Setting up the Windows project

:Basic file structure for XPat project   Example diagram:   Theoretical Background: The developing environment that we will use to develop our common-XPlat code is windows, and we will use Visual Studio as our development tool.   We will create a new Static Library project in VS and call it CrossPlatformProjectExampleCore which will be the …

המשיכו בקריאה »

Aug 22

Basic file structure for XPat project

:Basic file structure for XPat project   Example diagram:         Theoretical Background:     The root folder: CrossPlatformExample will contain 4 folders: Android – Under this folder will be our Android native project which is programmed in Java IOS – Under this folder will be our IOS native project WindowPhone – Under …

המשיכו בקריאה »

May 26

Android Virtual Machine

Android Virtual Machine     :Theoretical Background     There are many differences between the Java API and the Android API, and Android does not use a Java Virtual Machine, but it has its own Virtual Machine.   Starting Lollipop (and as an option in KitKat) Google has released its New Virtual Machine, Android RunTime – …

המשיכו בקריאה »

May 24

Android Build System

:Android Build System   Example diagram:         Theoretical Background:     The build tool used in Android Studios is Gradle, in eclipse it is Apache Ant.   The build process is as follows:   1. Generating R.Java and compiling our resources: The AAPT – Android Asset Packaging Tool is used to generate …

המשיכו בקריאה »

May 24

Android Basic concepts

Android Basic concepts    :Theoretical Background     Android Studio / Eclipse: Android Studio and Eclipse are the IDEs for developing android applications.   ADT: Android Development Tools, it is the plugin required for Eclipse in order to develop for Android, it contains the DDMS = Dalvik Debug Monitor Service, the Logcat and more tools. …

המשיכו בקריאה »

May 09

Android JNI

Android JNI     Theoretical Background:     JNI – Java Native Interface:   What is JNI: The JNI is a framework that enables Java code to call and be called by code written in native languages: c, c++ and Objective c.   Our App process, managed code and native code: When we run an …

המשיכו בקריאה »

May 09

Android NDK

The JVM – Java Virtual Machine     Theoretical Background:     NDK – Native Development Kit:   Is a framework that enables us to develop natively (using native c/c++ code) for Android. We need to install the NDK as it doesn’t come with the general SDK, you can find the download in: https://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html   …

המשיכו בקריאה »

Mar 23

תנועה במסד הנתונים – DB Transaction

תנועות במסד הנתונים (DB Transaction)     רקע תאורטי:   נשתמש בטרנזקציה (תנועה בעברית) כאשר אנחנו רוצים לבצע מספר פעולות מול מסד הנתונים כפעולה אטומית אחת. לדוגמה, כאשר נרצה לבצע כמה פעולות מול מסד הנתונים ושאם אחת הפעולות תכשל אז ששום פעולה לא תבוצה. באנדרואיד מסד הנתונים הוא SQLite, כאשר הגרסה של ה SQLite תלויה …

המשיכו בקריאה »

Mar 15

שמירה וטעינה ממערכת הקבצים

שמירה וטעינה ממערכת הקבצים רקע תאורטי:   במכשיר האנדרואיד יש 2 סוגים של זכרון קבצים: יש את ה internal – שהוא כרטיס זכרון שנמצא במכשיר עצמו שאי אפשר להוציא אותו. ויש את ה external – שהוא ה SD-Card. שאותו אפשר להוציא. בנוסף ישנם מכשירים, כמו ה Galaxy S2 וה Galaxy S3 שבהם יש שני internal …

המשיכו בקריאה »

מאמרים ישנים יותר «

» מאמרים חדשים יותר